Välkommen

Empati, lyhördhet, tillit, närvaro, värme och dialog är viktiga ledord för mig i mötet med dig/er.

Jag erbjuder individuell-, par-, anhörig och familjeinriktade samtal

 

 

Andrew Sajjadi-Bergqvist

Samhällsvetare med psykoterapiutbildningar i KBT samt familje- och relationsorienterad terapi