Utbildning, arbetslivserfarenhet och professionella medlemskap

Vad har jag för utbildning och arbetslivserfarenhet?

Jag heter Andrew Sajjadi- Bergqvist. Min grundutbildning är filosofi kandidatexamen, gamla 120 hp nuvarande 180 hp, i statsvetenskap med biämnen europakunskap och socialpsykologi. Efter min grundutbildning och -examen 2001, har jag arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. Alla de nämnda yrkena handlar om mellanmänskliga relationer, möten och samtal som röd tråd. Det har varit ett sökande och prövande i olika yrkesfält i det psykosociala området, tills jag bestämde mig att skola om mig och vidareutbilda mig i psykoterapi. 2016 blev jag då klar med min grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och 2018 blev jag klar med min andra grundläggande psykoterapiutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapi. Just nu arbetar jag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård och går jag en vidareutbildning i Somatic experiencing.

En annan lika viktig del av mitt liv är min fru och mina barn, som jag delar, berikar mig och skapar mening i min vardag.

Detaljerad meritförteckning finner du på Linkedin

Vilka professionella medlemskap är jag med i?

SFKBT- http://sfkbt-medlem.se
Svenska Föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade Terapier är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige.

Contar terapeuterna http://www.contar.se/terapi/contar-terapeuterna/
Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade samtalsterapeuter på steg 1 nivå från Contar. Samtliga terapeuter utbildade av Contar arbetar kognitivt i samtalsterapi enskilt eller i grupp.

Medlem i Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) http://www.ffst.se
är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige

Akademikersförbundet SSR https://akademssr.se
Fackförbund inom SACO för beteende- och samhällsvetare, socionomer och leg. psykoterapeuter