Utbildning, arbetslivserfarenhet och professionella medlemskap

Vad har jag för utbildning och arbetslivserfarenhet?

Jag heter Andrew Sajjadi- Bergqvist. Min grundutbildning är filosofi kandidatexamen, gamla 120 hp nuvarande 180 hp, i statsvetenskap med biämnen europakunskap och socialpsykologi. Efter min grundutbildning och -examen 2001, har jag arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. Alla de nämnda yrkena handlar om mellanmänskliga relationer, möten och samtal som röd tråd. Det har varit ett sökande och prövande i olika yrkesfält i det psykosociala området, tills jag bestämde mig att skola om mig och vidareutbilda mig i psykoterapi. 2016 blev jag då klar med min grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och 2018 blev jag klar med min andra grundläggande psykoterapiutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapi.  Förnärvarande arbetar jag dels som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård och i egen verksamhet med psykoterapi under handledning, coaching och tennisträning.

En annan lika viktig del av mitt liv är min fru och mina barn, som jag delar, berikar mig och skapar mening i min vardag.

Detaljerad meritförteckning finner du på Linkedin

Vilka professionella medlemskap är jag med i?

SFKBT- http://sfkbt-medlem.se
Svenska Föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade Terapier är en intresseförening som vill främja kunskap, utbildning, forskning och praktik inom de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige.

Contar terapeuterna http://www.contar.se/terapi/contar-terapeuterna/
Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade samtalsterapeuter på steg 1 nivå från Contar. Samtliga terapeuter utbildade av Contar arbetar kognitivt i samtalsterapi enskilt eller i grupp.

Medlem i Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) http://www.ffst.se
är en ideell förening vars syfte är att representera familjeterapins utveckling i Sverige

Akademikersförbundet SSR https://akademssr.se
Fackförbund inom SACO för beteende- och samhällsvetare, socionomer och leg. psykoterapeuter