Kvalitet och sekretess

Hur ser det ut med kvalitet och sekretess?

I kvalitétssyfte har jag handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut. Tystnadsplikt/sekretess råder i våra samtal. Jag utgår också ifrån gängse praxis gällande anmälan till myndigheter avseende oro för barn och ungdomar samt brottslig handling. Jag innehar F-skattesedel,  momsregistrerad samt ansvarsförsäkring. .  Avbokning av avtalad tid sker minst 24 timmar i förväg. Vid sen avbokning debiteras hela summan.