Kvalitet, sekretess och kostnad

Hur ser det ut med kvalitet, sekretess med mera?

I kvalitétssyfte har jag handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut. Tystnadsplikt/sekretess råder i våra samtal. Jag utgår också ifrån gängse praxis gällande anmälan till myndigheter avseende oro för barn och ungdomar samt brottslig handling. Jag innehar F-skattesedel,  momsregistrerad samt ansvarsförsäkring. .  Avbokning av avtalad tid sker minst 24 timmar i förväg. Vid sen avbokning debiteras hela summan.

Vad är kostnaden för samtal på mottagning eller via appen zoom ?

Första samtalet är på 60 minuter och betalning sker via swish eller kontanter. Vid längre kontakt skickar jag faktura till dig.

Studenter, pensionärer, sjukskrivna och arbetssökande:
300 kr inkl moms per 45 min.

Arbetande:
600kr inkl moms per 45 min

Företag/organisationer:
600kr exkl moms per 45 min

Vad är kostnaden för föräldrastöd, par- och familjesamtal på mottagning? 

Betalning sker via swish eller kontanter på första samtal. Vid längre kontakt skickar jag faktura till er.

Föräldra-, par- och familjesamtal
800 kr inkl. moms per 90 min