Mitt förhållningssätt i samtal

Vad har jag för förhållningssätt i samtal?

Mitt förhållningssätt är influerad av mina utbildningar i kognitiv beteendeterapi (KBT),  familje- systemisk och relationsorienteradpsykoterapi.  Det är flera perspektiv och viktigt att veta om mitt förhållningssätt. Jag vill också säga att det har heller inte visat sig i forskning att en särskild ”metod” är bättre något annan metod. Jag vågar påstå detta med utgångspunkt är utifrån Feedback Informed Treatmet (FIT). Du/Ni kan läsa mer om synsättet på https://www.centerforclinicalexcellence.com samt på https://www.scottdmiller.com .  Det är reflektionen som jag erbjuder, och det konkreta arbetssättet utgår ifrån följande :

1. Vi har byggt upp en god relation. Du/ni upplever att du/ni har tillit, förtroende, lyhörd, känner värme och sedd av mig.

2. Vi är överens om syfte, mål och mening med samtalen

3. Vi är överens om de medel och metoder som vi använder oss av i samtalen

4. Samtalen utvärderas kontinuerligt.

 

När du kommer till mig för första gången önskar jag veta några saker om dig:

1. vilket pronomen som du vill kallad för,

2. har din/ni någon tro eller religion som vägleder och ger dig existentiell påfyllnad?

3. har du/ni tidigare eller pågående kontakter med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

4. Vad har du/ni för utbildnings-och arbetslivserfarenhet?

5, vad är dina/era fritidsintressen?

6. Hur ser din/era familje- och vänkonstellationer ut?

7. Har du/ni erfarenhet av tidigare psykoterapeutiska, stödjande eller coachande samtal?